Bezige handen en een sterke wil vielen na een bewogen leven stil…